ถาม - ตอบ


ฝากคำถามได้ที่
  1. Shoutbox ด้านข้าง
  2. Facebook
  3. ส่งทาง e-mail (คลิก)

ก่อนตั้งคำถาม

ลองคลิกดูใน--->  ปัญหาที่ตอบไปแล้ว

     อ่านให้ละเอียด และ 
  "ลงมือทำ" ไปด้วย จะเข้าใจง่ายขึ้น
  •  กรุณา แจ้งปัญหาโดยละเอียด เช่น ชื่อเรื่อง หรือ สิ่งที่ทำ 
  •  ถ้ามีรูปประกอบ แจ้งขั้นตอน ส่วนที่ติดขัดสงสัย ยิ่งดี
  •  กรุณาตอบกลับ ว่าได้อ่านแล้ว อาจแนะนำอื่น ๆ เพิ่มเติม  เพื่อนำไปปรับปรุง เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไป