ติดต่อเรา


  


       1.  ตรวจ email address ของตัวเองให้ถูกต้อง  

       2.  งดส่ง วิธีทำที่แจกให้อ่าน หรือ ดาวน์โหลด อยู่แล้ว
                                   เช่น  วิธีทำกระเป๋าจากกล่องนม
            ขอให้ไปอ่านกติกา และ ทำตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้  

            

กรอกข้อความด้านล่าง

                
free contact form


ถ้ารอตอบกลับ...นานผิดปกติ 

        1.  ส่งข้อความอีกที    ตรวจอีเมล์ตัวเองให้ถูกต้อง
  
        2.  ตรวจใน junk mail เผื่อเมล์ที่ตอบไปตกค้าง 

        3.  ดูประกาศด้านข้างบล็อค  หรือ ติดต่อทาง Facebook