8.9.53

การปลูกไฮเดรนเยีย และการผลิตเป็นดอกไม้แห้ง

อืม..คิดว่าคนอ่านบล็อกนี้คงไม่ได้คิดทำเพื่อการค้ามั้ง เลยเอามาลงแค่คร่าว ๆ ต่อท้ายละกัน พอให้รู้ว่าเกษตรกรเค้าต้องทุ่มเทแค่ไหน...

การปลูกไฮเดรนเยียเพื่อผลิตเป็นดอกไม้แห้ง
  1. ต้องเลือกพื้นที่อากาศหนาวเย็น ความชื้นสูง ดินดีร่วนซุย หน้าดินลึก
  2. การปลูกไฮเดรนเยียจะใช้ระยะเวลานานพอสมควรจึงจะให้ผลผลิต (ประมาณ6-12เดือน) และใช้ต้นทุนบ้างตามสมควรในระยะแรกเริ่ม
  3. ปริมาณผลผลิตไฮเดรนเยียขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา โดยเฉพาะในเรื่องของน้ำและปุ๋ย
  4. ปัญหาเรื่องโรคและแมลงมีน้อยถ้ามีการจัดการที่ดี
  5. ไฮเดรนเยียเป็นพืชอายุยาวนานหลายปีสามารถปลูกเป็นพืชแซมในแปลงไม้ผลของเกษตรกร  ทำให้เกษตรกรมีเวลาดูแลพืชอื่น ๆ ควบคู่กันไปและมีรายได้เสริมตลอดปี
  6. ไฮเดรนเยีย นอกจากจะเป็นพืชเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วยังช่วยทำให้สถานที่เกิดความสวยงามและร่มรื่นแก่ผู้ที่ได้มาพบเห็น
  7. ไฮเดรนเยียสามารถนำไปแปรรูปได้ ราคาตามขนาดและคุณภาพ ไม่จำกัดปริมาณ จึงเหมาะที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก

การแปรรูปไฮเดรนเยียเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้า

มีผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าดอกย่อยของไฮเดรนเยียมีเยื่อใยสูงแม้จะแห้งสนิทแล้ว ก็สามารถแปรรูปโดยการฟอก ย้อม ผ่านความร้อนได้โดยไม่ทำให้เสียรูป แต่ทั้งนี้ จำต้องให้เวลากับช่อดอกไฮเดรนเยียได้พัฒนาต่อ โดยกลีบดอกจะเปลี่ยนสีจากชมพู ม่วงอ่อน หรือน้ำเงินเปลี่ยนไปเป็นสีเขียวอ่อนและเริ่มสีซีดจางลง ระยะนี้กลีบดอกจะมีความหนาสูงสุด ให้ทำการตัดช่อดอกออกจากแปลงรวบรวมบรรจุกล่องส่งโรงงาน แขวนผึ่งลมให้แห้งก่อนส่งโรงงานที่กรุงเทพฯ เพื่อทำการแปรรูปต่อไป

การแปรรูปดอกไฮเดรนเยียในโครงการหลวงสมัยปัจจุบัน ทำโดยการฟอก ย้อมและรักษาความนุ่มนวลของกลีบดอกให้คงสภาพคล้ายดอกสด นอกจากนี้ ยังทำการหมักด้วยกลิ่น มิโมซา (Mimosa)และ กลิ่นของดอกกล้วยไม้บางชนิดเข้าไป  เพื่อเพิ่มมูลค่าของดอกไฮเดรนเยียให้เป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ซื้อ

แหล่งข้อมูล :  www.the-than.com

ไม่มีความคิดเห็น:

สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

Flag Counter

ขอบคุณ ผู้ชมเดือนนี้